Оприлюднено звіт національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами за червень 2017

223

Опубліковано: 16 Серпня 2017

Доходи та працевлаштування Хоча проблема зайнятості залишається однією з ключових для ВПО, у порівнянні з попередніми раундами опитування спостерігаються ознаки по- ступової стабілізації ситуації у цій сфері за багать- ма параметрами. За підсумками поточного раунду частка зайнятих серед ВПО зросла з 41% до 46%, а різниця між рів- нями зайнятості до та після переміщення респондентів зменшилася з 19% до 15%
Матеріальне становище більшої частини ВПО залишається скрутним, хоча за самооцінкою респондентів частка найбільш уразливих домогосподарств (зму- шених заощаджувати навіть на харчуванні) скоротилася за весь період моніторингу у 2,5 рази (з 38% у раундах 1-3 до 15% у раунді 6). Частка домогосподарств ВПО, яким вистачає коштів лише на харчування, залишається високою (44%). Середньомісячний дохід на одного члена домо- господарства ВПО збільшився: з 1 991 грн. до 2 017 грн. у поточному раунді. Стабільно значущими для ВПО залишаються ще два джерела доходу – пенсії за віком / вислугою років (35%) та соціальна допомога (32%). Респон- денти, які зазначили випадкові заробітки, скоріш за все, є сезонними працівниками (15–19% з увесь період моніторингу), а частка гуманітарної допомоги як джерела доходу для ВПО поступово скорочується (з 32% у березні-червні 2016 р. до 14% у червні 2017 р.)

Житло: Більшість ВПО вимушені орендувати різні види житла (будинок, квартиру або кімнату в квартирі. Також значна частина ВПО продовжує прожива- ти разом з родичами або приймаючою сім’єю. За результатами останнього раунду лише 2% проживає у власному житлі.

Інтеграція: За результатами опитування домогосподарств ВПО частка осіб, які відчувають себе інтегрованими у місцеву громаду, зросла на 12% з часу проведення минулого опитування та сягнула 68%. Дискримінацію через статус ВПО відчували 10% опитаних. ВПО зазначали, що випадки дискримі- нації через їхній статус стосуються таких сфер жит- тя, як житло (46%), зайнятість (31%), медицина (22%), відносини з місцевим населенням (19%).

Соціальні послуги: ВПО демонструють високий рівень задоволеності доступністю усіх основних соціальних послуг: насамперед медичних (88%), адміністра- тивних послуг (84%) та послуг освіти (84%). Сімдесят дев’ять (79%) ВПО відзначили, що задоволені доступністю соціального захисту (можливостей отримання пенсій чи соціальної допомоги), 69% задоволені можливостями працевлаштування

Повернення на непідконтрольні території: Близько половини громадян, які повернулися (44%) старші 60 років. Рівень зайнятості ВПО, які повернулися до ТНКУ, становив 24%. Основними джерелами доходів для ВПО, які повернулися до ТНКУ, є пенсія за ві- ком (41%) та заробітна плата (34%). Сімдесят три (73%) відсотки респондентів на ТНКУ повідомили, що причиною їхнього повернення було володіння приватною власністю на ТНКУ та відсутність необхідності платити за оренду. Безпека залишається основною проблемою для ВПО, які повернулися до ТНКУ (33%). Сімдесят три відсотки (73%) громадян, які повернулися, планують залишатися у ТНКУ протягом наступних трьох місяців.