Міжнародна організація з міграції оприлюднила результати чергового раунду опитування ВПО

194

Опубліковано: 15 Травня 2017

У рамках опитування було зібрано інформацію про соціально-економічні характеристики ВПО на рівні окремих осіб та домогосподарств, у тому числі, про тенденції та наміри щодо міграції, про зайнятість та засоби для існування, доступ до со- ціальних послуг та потреби у допомозі у 24-х областях України та м. Київ

Головне:

Згідно з опитуванням, 52,5% домогосподарств ВПО – це сім’ї з дітьми, більшість сімей (66%) має одну дитину
Майже 10% ВПО заявляють, що в їхньому домогосподарстві є особи з інвалідністю

Зайнятість є однією з ключових проблем, що постають перед ВПО. Лише 41,5% ВПО, у порівнянні з 60,1% до перемі- щення, вдалося знайти роботу у новому місці (Діаграма 2.1). Зниження рівня зайнятості після переміщення становить близько 20%. При цьому 27,6% респондентів виявилися безробітними, а 30,9% ВПО заявляють, що не мають потреби у роботі, оскільки отримують пенсію по інвалідності чи за віком, або перебувають у відпустці для догляду за дитиною
Згідно з інтерв’ю, рівень зайнятості чоловіків і жінок у віці 18-59 років становив 74% до переміщення, у той час як після переміщення різниця між часткою зайнятих жінок і чоловіків є суттєвою – 20% (48% жінок та 68% чоловіків, відповідно).

Ситуація зайнятості після переміщення корелює з відстанню від лінії розмежування, оскільки частка зайнятих ВПО зростає з 16% у східних областях до 45% у західних областях України.

Можливим розв’язанням, яке назвали респонденти, є безпосереднє надання роботи (47%). Таку підтримку воліють отримувати 47% жінок та 46% чоловіків. Перепідготовка та відкриття власного бізнесу є більш популярними серед жінок.

Загальний рівень статків більшості ВПО залишається низьким – лише 45% ВПО можуть купувати лише продукти харчування за власний кошт.

Проте, спостерігається позитивна тенденція: частка найбільш уразливих домогосподарств, змушених обмежити видатки навіть на харчування, зменшилася з 38% у березні-червні 2016 року та 29% у вересні 2016 року до 23% у цьому раунді.
Середній дохід однієї ВПО (на місяць) становить 1 991 грн. Це є зростанням на 40% протягом одного року, а саме рівень доходів збільшився з 1 420 грн. у березні-червні 2016 року до 1 768 грн. у вересні 2016 року і до 1 991 грн. у березні 2017 року. Проте, щомісячний рівень доходу залишається низьким у порівнянні з фактичним рівнем прожиткового мінімуму в Україні, розрахованим Міністерством соціальної політики (2 862 грн. станом на грудень 2016 року).

Найважливішим джерелом доходу є державна допомога ВПО та заробітна плата (59% і 56%, відповідно). Спостерігається позитивна тенденція збільшення частки заробітної плати в якості основного джерела доходу – 56% у березні 2017 року та 46% у вересні 2016 року.

Опитування виявило тенденцію, що частка ВПО, які називають заробітну плату основним джерелом доходу, збільшується у міру віддалення від лінії розмежування. Як зазначили респонденти опитування, найбільш проблемні питання для ВПО пов’язані з житлом (70%), зокрема: житловими умовами (27%), оплатою орендованого житла (23%) та оплатою послуг ЖКГ (20%). Крім того, ситуація безробіття є також одним з найбільш проблемних питань, з якими стикаються ВПО (13%). Більшість ВПО платять за житло; 66% проживають в орендованому житлі, зокрема в орендованих квартирах (43%), орендованих будинках (16%), орендованих кімнатах у квартирах (7%). Значна частина ВПО (22%) живе у родичів або приймаючих сімей. Лише 1% ВПО проживають у власному житлі

Для більшості ВПО (84%) їхнє нинішнє місце проживання є першим місцем, до якого вони переїхали
Щодо загального планування мобільності ВПО, лише 1% з них повідомили про наміри повернутися до колишнього місця проживання в найближчому майбутньому; більшість ВПО відзначають, що планують повернутися після завершення конфлікту (39%); 17% відзначають, що, можливо, повернуться в майбутньому, 26% респондентів висловили намір не повертатися